گزارش پیش امکان سنجی طرح تولید شاسی خودرو

مطالب دیگر:
📗سوالات ارشد سراسری کد1119 - علم اطلاعات ودانش شناسي سال های 93، 94 و بعلاوه پاسخنامه سال 95📗سوالات ارشد سراسری کد 1126 - مجموعه حقوق سال های 93، 94 و 95 بعلاوه پاسخنامه سال 95📗سوالات ارشد سراسری کد 1134 - مجموعه حسابداري سالهای 93، 94 و 95📗سوالات ارشد سراسری کد 1133 - مجموعه روانشناسي سالهای 93، 94 و 95📗انواع بیمه گران و سیستم های بازاریابی📗دانشنامه کوروش کبیر📗سوالات ارشد سراسری کد 1130 - مجموعه علوم سياسي و روابط بين الملل سال 93، 94 و 95+ پاسخنامه سال 95📗سوالات ارشد سراسری کد1203 - مجموعه شيمي سالهای 93، 94 و 95📗سوالات ارشد سراسری کد 1204 - مجموعه فيزيك سالهای 93، 94 و بعلاوه پاسخنامه سال 95📗سوالات ارشد سراسری کد 1209 - مجموعه علوم كامپيوتر سالهای 93، 94 و 95📗سوالات ارشد سراسری کد 1208 - رياضيات وكاربردها سالهای 93، 94 و بعلاوه پاسخنامه سال 95📗سوالات ارشد سراسری کد 1207 - آماروكاربردها سالهای 93، 94 و 95📗سوالات ارشد سراسری کد 1142 - مجموعه مديريت سال های 93، 94 و 95📗سوالات ارشد سراسری کد 1146 - مجموعه محيط زيست سالهای 93، 94 و 95📗سوالات ارشد سراسری کد 1257 - مهندسي شيمي سالهای 93، 94 و 95📗سوالات ارشد سراسری کد 1255 - مجموعه مهندسي پليمر سالهای 93، 94 و 95📗سوالات ارشد سراسری کد 1253 - مجموعه مهندسي نفت سالهای 93، 94 و 95📗سوالات ارشد سراسری کد 1251 - مجموعه مهندسي برق سالهای 93، 94 و 95📗سوالات ارشد سراسری کد 1214 - زيست شناسي -علوم جانوري سالهای 93، 94 و 95📗سوالات ارشد سراسری کد 1213 - زيست شناسي -علوم گياهي سالهای 93، 94، 95 و 96+پاسخنامه95 و 96

دانلود گزارش پیش امکان سنجی طرح تولید شاسی خودرو،
در قالب pdf و در 72 صفحه، شامل:

چمیده
مقدمه
معرفی محصول
وضعیت عرضه و تقاضا
بررسی اجمالی تکنولوژی و روش های تولید و عرضه محصول در کشور و مقایسه آن با دیگر کشورها
تعیین نقاط ضعف و قوت تکنولوژی های مرسوم در فرآیند تولید محصول
بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی و سرمایه گذاری ثابت
برآورد موارد اولیه موردنیاز و محل تأمین مناسب
پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح
وضعیت تأمین نیروی انسانی و اشتغال
بررسی و تعیین میزان تأمین آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی
وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی
نگاهی بر پارامترهای مهم مالی طرح